Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

Τομέας 5ος, Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

Τομέας 5ος | Βιβλιοθήκη.

Στο χώρο της βιβλιοθήκης ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να παραμείνει και να διαβάσει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 14:00.