Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

ΤΟΙΧΟΣ στο ΞΥΛΟΜΠΑΤΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Τον τοίχο αυτό εντόπισα στην θέση Ξυλομπάτι Ηρακλειάς.Αναμεσα στους λίθους του υπάρχουν λαβές από αγγεία.Λίγο πιό κάτω υπάρχει ο “βόθωνας” της προηγούμενης φωτογραφίας ενώ λίγο πιό πάνω υπάρχει αλλή μία τρύπα, μικρότερη όμως, περιφραγμένη και καλυμένη με βλαστηση.