Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου

Τμήμα αναθηματικού αναγλύφου, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Τμήμα αναθηματικού αναγλύφου με αετωματική επίστεψη.

Στο σωζόμενο τμήμα της παράστασης εικονίζεται γυναικεία μορφή που ανασηκώνει την καλύπτρα της. Αυτή η χειρονομία συμβολίζει τον γάμο (χειρονομία «ανακάλυψης») και δείχνει ότι η γυναίκα ήταν παντρεμένη.

Από την Τροιζήνα, 4ος αι. π.Χ.