Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Τζακοπάνι, Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Κάλυμμα τζακιού, υφαντό από μαλλί, με γεωμετρικά σχέδια.

Βλάχικο με χρονολογημένη επιγραφή, 1897.

Καστανιά Ασπροποτάμου, Τρίκαλα