Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Τα παιδιά της, Μουσείο «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Η Αγγελική Χατζημιχάλη με τα παιδιά της.