Ζωγραφική

Ταφική τοιχογραφία, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος.

Μυθολογική σκηνή σε ταφική τοιχογραφία από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η τοιχογραφία, όπως και ο τάφος όπου απαντάται, έχει πολλά κοινά τυπολογικά στοιχεία με τους μακεδονικούς τάφους. Τοποθετείται γενικά στην πρώιμη ελληνορωμαϊκή φάση.