Γλυπτική

Ταναγραία

Η Γαλάζια Κυρία. 330-300 π.Χ. Λούβρο.