Μουσείο Υποδημάτων

Τανάλιες, Μουσείο Υποδημάτων

Τανάλιες, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο σε κάθε τσαγκάρη.