Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Τίρυνθα

Η αναβάθρα που οδηγεί στην κύρια είσοδο της ακρόπολης της Τίρυνθας.