Γλυπτική

Σφίγγα Νάξος

Η Ναξίωτικη Σφίγγα στο δημαρχείο της Ναξου.