Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ

Συσκευή τηλεφωτογραφίας, Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ

Άποψη συσκευής Τηλεφωτογραφίας General Electric-

Η τηλεφωτογραφία ήταν διαδικασία μετάδοσης φωτογραφίας σε μεγάλες αποστάσεις. Εφαρμόστηκε από το 1939.

Στην Ελλάδα, υιοθετήθηκε το 1949, οπότε πραγματοποιήθηκε η φωτοτηλεγραφική σύνδεση Ελλάδας-Αμερικής.