Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Συναγωγή της Πάτρας, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Γενική άποψη του εσωτερικού της Συναγωγής της Πάτρας.