Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ

Στενή ταινία

Στενή ταινία, που θα αποτελέσει την αρχική παρυφή του υφάσματος, στερεώνεται με βάρη στον ιστό.