Μουσείο Υποδημάτων

Σουβλιά, Μουσείο Υποδημάτων

Σουβλί είναι το μεταλλικό εργαλείο με ξύλινη λαβή με το οποίο άνοιγαν τρύπες στο δέρμα για το ράψιμο.