Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Σκάλα διαφυγής

Τι κρίμα οι πολυκατοικίες μας να μην έχουν πια τη σκάλα διαφυγής…