Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Σεράι

Ερείπια του σεραγιού του Αλή Πασά στο Ιτς-Καλέ, την ακρόπολη του κάστρου των Ιωαννίνων.