Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Ρωσικός Επιτάφιος, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Ρωσικός χρυσοκέντητος Επιτάφιος.
Διαστάσεις 1,37 x 0,88 εκ. Άποψη από τη βόρεια πλευρά του Εκκλησιαστικού Μουσείου.