Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Ρυθμιστές πίεσης, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Ρυθμιστές πίεσης σε λειτουργία, δεκαετία 1980.

ΒΜΦ/Φωτογραφικό αρχείο Γιώργου Μαχαίρα

Πριν διοχετευθεί το φωταέριο από τα αεριοφυλάκια στο δίκτυο της πόλης, περνούσε από το Κτίριο Πίεσης και Διανομής, το οποίο χτίστηκε το 1864.

Σε αυτό το κτίριο σταθεροποιούνταν η πίεση, ώστε το αέριο να φτάνει στους καταναλωτές χωρίς δυσκολία. Η πίεση ρυθμιζόταν με την προσθήκη και αφαίρεση μεταλλικών βαρών επάνω στο καπάκι των ρυθμιστών και καταγραφόταν με ειδικό μηχάνημα.

Από το κτίριο της πίεσης ξεκινούσαν οι τέσσερις βασικοί αγωγοί του δικτύου της Αθήνας: γραμμή Συγγρού, Πειραιώς, Κολοκυνθούς και Ερμού.