Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Ρολόι λεπτομέρεια, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Λεπτομέρεια του ρολογιού.