Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Βιβλιοθήκη του Αδριανού

Αθήνα, Μοναστηράκι, η Βιβλιοθήκη του Αδριανού