Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Παλαιοχριστιανική Νικόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Αίθουσα Α.

Στην ενότητα παρουσιάζεται η μετάβαση από τη Ρωμαϊκή στην Πρωτοβυζαντινή πόλη.