Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Προϊστορικός πίθος, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Πίθος από την αυλή του αψιδωτού κτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο του μουσείου Θηβών.

2.500 π.Χ.