Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προβολέας, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προβολέας βολταϊκού τόξου άνθρακα, για πειράματα οπτικής ή και για προβολές διαφανειών κατά τις παραδόσεις των μαθημάτων.

Το φως προέρχεται από το λεγόμενο βολταϊκό τόξο άνθρακα. Δύο ηλεκτρόδια από άνθρακα, τα οποία αρχικά εφάπτονται, συνδέονται σε υψηλή τάση με αποτέλεσμα να δημιουργείται σπινθήρας ανάμεσά τους. Σταδιακά τα ηλεκτρόδια απομακρύνονται σε απόσταση λίγων χιλιοστών και ο σπινθήρας διατηρείται. Οι άκρες των ηλεκτροδίων αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία και ακτινοβολούν. Ταυτόχρονα, καθώς ο άνθρακας στα σημεία αυτά εξαεριώνεται, τα ηλεκτρόδια πλησιάζουν το ένα με το άλλο με ειδικό αυτόματο μηχανισμό, ώστε να διατηρείται σταθερό το μεταξύ τους διάκενο. Η απαιτούμενη τάση εξασφαλιζόταν από περίπου 15 ηλεκτρικά στοιχεία Bunsen (είδος ηλεκτρικής πηγής της εποχής) συνδεδεμένα σε σειρά.

Ο προβολέας διέθετε  παργυρωμένο κοίλο κάτοπτρο στο εσωτερικό του καθώς και φακό στο εμπρός τμήμα για τη σύγκλιση των οπτικών ακτίνων (τα εξαρτήματα αυτά εδώ απουσιάζουν).

Κατασκευαστής: Ph. Pellin, Paris. | Διαστάσεις: 0,90 x 0,345 x 0,295 μ. | Περίοδος κατασκευής: Τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.

Επιστημονική έρευνα-τεκμηρίωση: Τάκης Λάζος (Ιστορικός των Φυσικών Επιστημών) Φλώρα Πάπαρου (Ιστορικός των Φυσικών Επιστημών)