Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Πλίνθινος σταυρός επί των τειχών – Κάστρο Ιωαννίνων

Πλίνθινος σταυρός επί των τειχών.
Βρίσκεται αμέσως μετά το διαβατικό της κεντρικής πύλης, δεξιά του εισερχομένου.

Οι βυζαντινοί, συχνά, τοποθετούσαν επάνω στα τείχη σταυρούς, φορητές εικόνες, χάρασσαν απεικονίσεις ιερών προσώπων και άλλα δείγματα πίστης και παράκλησης προς τον Θεό, προκειμένου να διατηρεί το τείχος γερό και να τους διασώζει από τους εκάστοτε και πολυάριθμους εχθρούς τους.
Για τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας η οχύρωση είχε ιδιαίτερη σημασία, λειτουργούσε ως η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον μαρτυρικό θάνατο.