Συρία

Περίπατος στην Έμπλα

Περίπατος στην Έμπλα της Δυτικής Συρίας, στο κλιμακωτό μονοπάτι μεταξύ κτιρίων που ανήκαν σε ανακτορικό συγκρότημα του 2.400 – 2.300 π.Χ. (γνωστό σήμερα στη βιβλιογραφία ως Palace G). Από το εσωτερικό του ανακτόρου αυτού προέρχεται και το αρχείο πήλινων πινακίδων της Έμπλα, απ’ όπου φαίνεται η σημαίνουσα πολιτική, διπλωματική και εμπορική θέση της πόλης κατά την παραπάνω περίοδο.