Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Παρθενώνας

….ήταν μαρμάρινα….