Μουσείο Υποδημάτων

Παπαδίστικα, Μουσείο Υποδημάτων

Υποδήματα που τα φορούσαν οι παπάδες εξ’ου και το όνομα τους.