Ζωγραφική

Παναγία Παρηγορήτισσα

Στον τρούλο της Παναγίας Παρηγορήτισσας, στην Άρτα, σώζεται ψηφιδωτό του Παντοκράτορα.
Οι διαστάσεις του είναι εντυπωσιακές: το φωτοστέφανο έχει διάμετρο 3,23 μ., το πλάτος της κεφαλής είναι 2,22 μ., ενώ η διάμετρος του ματιού είναι 0,80 μ.