Μουσείο Ζακύνθου

«Παναγία Βρεφοκρατούσα», Μουσείο Ζακύνθου

Γεώργιος Κλόντζας. «Παναγία Βρεφοκρατούσα Ένθρονη».

Από το ναό του Αγίου Νικολάου του Μόλου. Β΄ μισό 16ου αι.