Αρχιτεκτονική

Ο ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος

Ο ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος ήρθε στο φως όταν τα παιδιά του Ορφανοτροφείου της Βουλιαγμένης παίζοντας στην άμμο κοντά σε ερείπια τοίχων εντόπισαν μαρμάρινα βάθρα, τμήματα κιόνων και τμήμα επιγραφής.
Θεμελιώθηκε στο τέλος του 6ου αι. π.Χ. (Αρχαϊκή περίοδος) ως το σημαντικότερο ιερό του αρχαίου δήμου των Αιξωνίδων Αλών.