Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ομοίωμα υπερωκεανίου, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ομοίωμα του υπερωκεανίου «Βασιλεύς Κωνσταντίνος». Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Cammell, Laird and Co. στο Birkenhead της Αγγλίας το 1914 για λογαριασμό της Εθνικής Ατμοπλοΐας της Ελλάδος. Μπορούσε να μεταφέρει 1.800 επιβάτες και είχε 60 δίκλινες και τετράκλινες καμπίνες και συνολική χωρητικότητα 9.272 κόρων. Το πλοίο είχε παραγγελθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που είχε προκαλέσει το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αμερική. Ωστόσο το πλοίο, επειδή ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες του αλλά επιτάχθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση για να χρησιμοποιηθεί ως οπλιταγωγό.
Το 1919 παραδίδεται στους ιδιοκτήτες του με το όνομα «Βασιλεύς Κωνσταντίνος» και το 1920 μετονομάζεται σε «Μεγάλη Ελλάς», το 1924 σε «Byron» με αγγλική σημαία, ενώ το 1928 υψώνει και πάλι την ελληνική σημαία με το ίδιο όνομα, μεταβιβάζεται στην Εθνική Ατμοπλοΐα και υπηρετεί στη γραμμή Χάιφα-Πειραιάς-Νέα Υόρκη. Τέλος το 1937 πωλείται για διάλυση. Ήταν το μεγαλύτερο ελληνικό υπερωκεάνιο.