Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ομοίωμα ατμόπλοιου, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ομοίωμα του επιβατηγού ατμόπλοιου «Ιωνία», πρώην Bernica. Το επιβατηγό ατμόπλοιο «Ιωνία» ναυπηγήθηκε το 1923 από τους R.&W. Hawthorn, Leslie and Co Ltd στο Necastle-on-Tyne. Το πλοίο αγοράστηκε από την Ακτοπλοΐα της Ελλάδος Α.Ε. και επιτάχθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως οπλιταγωγό και μετά τη μεταστάθμευση του Στόλου στην Αίγυπτο, ως έδρα διαφόρων ναυτικών υπηρεσιών. Βυθίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1944, όταν προσάραξε στη νησίδα Ρέπι της Σκιάθου, προερχόμενο από Θεσσαλονίκη και κατευθυνόμενο προς Πειραιά.