Μουσείο Ζακύνθου

«Οι Τρεις Ιεράρχες», Μουσείο Ζακύνθου

«Οι Τρεις Ιεράρχες και σκηνές του βίου τους».

Τοιχογραφία από το ναό της Παναγίας Πικριδιώτισσας. Αρχές 18ου αι.