Μουσείο Υποδημάτων

Ξυλοφάι, Μουσείο Υποδημάτων

Ξυλοφάι για τις ξυλόπροκες (ξύλινα καρφιά).

Το χρησιμοποιούσε ο τσαγκάρης για να ξύνει τις μύτες από τις ξυλόπροκες που έφταναν ως το εσωτερικό του παπουτσιού. Με τις ξυλόπροκες στερέωναν και τα βάρδουλα και την σόλα.