Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Νόμισμα “Φοίνικας”, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Το 1828. ο Κυβερνήτης του νέου Ελληνικού Κράτους, Ιωάννης Καποδίστριας, όρισε την κοπή των πρώτων νομισμάτων της νεώτερης Ελλάδος, στην μπροστινή τους όψη έφεραν τον αναγεννημένο από τη στάχτη Φοίνικα, που ατένιζε το Σταυρό, περιστοιχισμένο από ακτίνες και γύρω τις λέξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΕΊΑ και στην πίσω όψη σε κύκλο, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΛΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – 1828 – και στη μέση δάφνινο στεφάνι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν η αξία του νομίσματος.

Τα πρώτα νομίσματα, που κόπηκαν, οι Φοίνικες (ασημένια) ήταν των 10 λεπτών, των 5, του 1 (χάλκινο). Συνολικά κόπηκαν ασημένιοι Φοίνικες 12.000 και Φοίνικες από χαλκό ένα εκατομμύριο.