Μουσείο Υποδημάτων

Νυφιάτικα Κορέας _3, Μουσείο Υποδημάτων

Νυφικά υποδήματα από Κορέα.