Μουσείο Υποδημάτων

Νυφιάτικα Κορέας _4, Μουσείο Υποδημάτων

Νυφικά υποδήματα από Κορέα.