Μουσείο Υποδημάτων

Νυφιάτικα Κορέας, Μουσείο Υποδημάτων

Νυφικά υποδήματα από Κορέα.