Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ντέιρ ελ Μπέρσα

Κατάλοιπα ταφής που βρέθηκε το 2012 από αρχαιολόγους του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέν στην Ντέιρ ελ Μπέρσα της Αιγύπτου. Κεραμική και αντικείμενα από χαλκό και φαγεντιανή κοντά σε αποσαθρωμένο τμήμα ξύλινης σαρκοφάγου. Πρώτη Ενδιάμεση Περίοδος, περ. 2040 π.Χ.