Διάφορα

Νειλόμετρο

Νειλόμετρο, αρχιτεκτονική κατασκευή για τη μέτρηση της στάθμης του Νείλου. Ελεφαντίνη, Αίγυπτος.