Αρχιτεκτονική

Ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος

Ο ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος αποτελείται από τον σηκό, μια απλή ορθογωνική αίθουσα, με διαστάσεις 10,80×6 μ., της οποίας η είσοδος βρίσκεται στο κέντρο της ανατολικής της πλευράς, και την περίσταση.
Ο ναός έχει υποστεί σημαντικές φθορές, λόγω της θεμελίωσής του στην αμμώδη παραλία και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, κατακλυζόταν από υπόγεια ύδατα με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντικές φθορές.