Ναυτικό Μουσείο Καβάλας

Ναυτικά βιβλία, Ναυτικό Μουσείο Καβάλας

Σε ειδικές προθήκες με ωραίο φωτισμό φυλάσσονται συγγράμματα εκπαίδευσης ναυτικών, ναυτικά φυλλάδια, ναυτικοί χάρτες και βιβλία.