Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Μυκήναι», Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Μυκήναι και Μυκηναίος Πολιτισμός», Χρήστος Τσούντας (1893).

Χρήστος Τσούντας (Στενήμαχος Θράκης 1857 – Αθήνα 1934). Θεμελιωτής της Eλληνικής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Καθηγητής Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1904-1925) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926-1927). Διετέλεσε έφορος αρχαιοτήτων και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Διενήργησε ανασκαφές στη Θεσσαλία (Σέσκλο, Διμήνι), τις Μυκήνες, τις Κυκλάδες, κ.ά. Με το επιστημονικό του έργο (Μυκήναι και Μυκηναϊκός Πολιτισμός, Κυκλαδικά, κ.ά.), έδωσε πρώτος μια γενική εικόνα του μυκηναϊκού, του κυκλαδικού και του νεολιθικού πολιτισμού.