Γλυπτική

Μουσείο του Λούβρου

Ρωμαϊκό έργο του 1ου αι. μ.Χ. Εικονίζει τους 12 θεούς του Ολύμπου και τα ζώδια. Αν και δεν έχει ταυτιστεί η χρήση του, είναι τόσο όμορφο που θέλησα να το συμπεριλάβω στις φωτογραφίες. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι.