Γλυπτική

Μουσείο Βραυρώνας

Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας.