Αρχιτεκτονική

Μονή Καισαριανής

Άποψη της τράπεζας της Μονής Καισαριανής.
Είναι ορθογώνιας κάτοψης, θολοσκεπής, με τυφλά αψιδώματα στους μακρούς τοίχους. Στη βόρεια στενή πλευρά της διαμορφώνεται μικρή κόγχη, όπου ήταν η θέση του ηγούμενου.