Αρχιτεκτονική

Μονή Καισαριανής

Η καπνοδόχος του μαγειρείου της Μονής Καισαριανής.