Διάφορα

Μνημείο εθνικής αντίστασης στον Δήμο Οιχαλίας ( Μεσσηνία )

Μνημείο πεσόντων εθνικής αντίστασης στην Μεσσηνία.