Διάφορα

Μνημείο εθνικής αντίστασης στην γερμανική κατοχή στην Λαμπούσα Ευβοίας

Η 3η του Σεπτέμβρη του 1944, στη Λαμπούσα, είναι μια εμβληματική ημέρα του αγώνα της Εθνικής Αντίστασης στην Εύβοια. Τα ηρωϊκά παληκάρια του 3ου τάγματος, του 7ου συντάγματος του ΕΛΑΣ με την ηγεσία του Προκόπη Τζάνου – “Λόγγου”, κατάφεραν καθοριστικό χτύπημα στους Γερμανούς κατακτητές.Εξόντωσαν μηχανοκίνητη φάλαγγα με 140 περίπου Γερμανούς, απ’ τους οποίους ένας διέφυγε στη διάρκεια της μάχης. Για αυτή τη μάχη, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου μετέδωσε στο δελτίο ειδήσεων:
“Εις την Εύβοια διεξάγεται μεγάλη μάχη των Γερμανών με δυνάμεις των ανταρτών. Η έκβασή της θα είναι μεγάλης σημασίας διά την απελευθέρωση της Ελλάδος”.
Και στις 8.9.1944 ο ίδιος σταθμός μετέδωσε:
“Εις την Εύβοια οι αντάρτες του ΕΛΑΣ εσημείωσαν αξιόλογον επιτυχία εξοντώσαντες ολοκληρωτικά γερμανική φάλαγγα, κινούμενη εκ Κύμης, εις τη θέση Λαμπούσα. Η εξ 150 περίπου ανδρών γερμανική δύναμις εξοντώθη. Λάφυρα περιήλθαν εις χείρας του ΕΛΑΣ και εκάησαν 10 αυτοκίνητα”.
(πηγη:
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ