Μουσείο της Ακρόπολης

Μετόπες του Παρθενώνα, Μουσείο της Ακρόπολης

Οι μετόπες του Παρθενώνα κοσμούσαν άλλοτε την δωρικού ρυθμού ζωφόρο του Παρθενώνα της Ακρόπολης είναι ανάγλυφες πλάκες που ήταν τοποθετημένες ανάμεσα στα τρίγλυφα των ζωφόρων. Τα 92 ανάγλυφα εικονίζουν ένα θέμα διαφορετικό για κάθε πλευρά, ενώ μαζί με το αέτωμα, την ιωνικού ρυθμού ζωφόρο και το άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς αποτελούσαν ένα ολοκληρωμένο σύνολο εξέχουσας γλυπτικής τέχνης, διαμοιρασμένα σε 32 ανά πλευρά (βορεινή, νότια) και 14 ανά άκρη (ανατολική, δυτική) του ναού. Στον Παρθενώνα βρίσκονται σήμερα οι μετόπες των άκρων του ναού, ενώ άλλες μετόπες έχουν χαθεί, ή καταστραφεί κατά την πολιορκία της Αθήνας από τους Βένετους του Μοροζίνι το 1687, ή φιλοξενούνται στις ημέρες μας στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο του Λούβρου. Έχουν μέγεθος περίπου 1,375 x 1,30 μ. και είναι κατασκευασμένες από μάρμαρο της Πεντέλης. Ίχνη ζωγραφικής δεν σώζονται, αλλά πιστεύεται ότι πιθανώς να ήταν ζωγραφισμένες σε έντονα χρώματα. Κατά μια ερμηνεία το υπόβαθρο ήταν ζωγραφισμένο ερυθρό με κυανό πλαίσιο. Οι μετόπες της νότιας ζωφόρου δείχνουν φανερά ότι είναι έργα πολλών διαφορετικών χεριών. Οι κεντρικές μετόπες της βόρειας και νότιας ζωφόρου φαίνεται ότι ήταν ανταλλαγμένες από την αρχαιότητα.